Spilleformer

Handicapsystemet i golf gjør det mulig for spillere av ulik kompetanse å konkurrere på like fot. Dette tillater flere forskjellige konkurranseformer, slik at rettferdighet skjer for alle deltakerne på en gitt dag under samme spilleforhold Det finnes konkurranseformer for seks eller flere spillere i samme gruppe, som er hendig på dager da banen er fullt besatt, og andre former som fremmer hurtigere spill, samt de som sparer nybegynnere kvalene ved å slå ut på første tee, med en del tilskuere rundt.

 

Bestball fire-ball

Kan spilles som match og slagspill som spilles blant annet i vår egen NASA-Cup. Dette er en konkurranseform hvor fire spillere spiller sammen i par og der hver spiller i paret bruker egen ball. Det beste slagmessige resultatet for paret på det enkelte hull noteres på scorekortet, eller er avgjørende for matchresultatet på det enkelte hull. Spilles bestball som match, er handicapberegningen 3/4 av parets laveste handicapspiller.

 

Bogeykonkurranse

Denne formen er ikke mye brukt hos oss, men kan være spennende. En form for matchspill. Dette er et alternativ til Stableford, og er i realiteten en match, der golferen spiller hull for hull, mot banens par (Bogey). Spilleren mottar 3/4 av sitt handicap, og får dette i form av slag i overensstemmelse med handicapindeksen. I motsetning til en ordentlig match, noterer spilleren sitt slagresultat på hvert hull og om hullet er vunnet , eller tapt, i forhold til hullets par, etter å ha trukket fra eventuelle handicapslag. Når runden er ferdigspilt noterer spilleren hvor mye han/hun er opp eller ned.

 

Flaggkonkurranse

Spennende form som spilles en gang hver sesong hos oss. Før start blir spilleren tildelt et antall slag, som er summen av banens par pluss vedkommedes handicap. På en par 72-bane vil derfor en 20-handicapspiller ha 92 slag å rutte med. Når så spilleren har slått sitt siste slag, plasseres flagget, merket med navn eller nummer på det stedet der ballen ligger. Den som kommer lengst mot hull 18, eller forbi dette, har vunnet.

 

Foursome

Denne formen brukes blant annet i NASA-Cup. Her konkurrerer fire spillere i par, 2 mot 2. Hvert par bruker bare en ball og alternerer med hverandre ved å slå annen hver gang. Den av paret som slår ut på første hull vil deretter slå ut på hullene med oddetall, partneren på de med partall. Foursome kan spilles enten som slag- eller matchspill. I USA heter denne formen «Skotsk foursomes».

 

Greensome

Også denne formen benyttes i den årlige NASA-Cupen. Samme konkurranseform som foursome, bare med den forskjell at begge spillerne i paret slår ut på alle hull, hvoretter paret velger hvilket av utslagene de skal spille videre på, annen hver gang. Noen bruker et handicapsystem der gjennomsnittet av parets to handicaper danner grunnlaget. Andre bruker et system som anses å være mer rettferdig, ved å ta 6/10 av den laveste handicap pluss 4/10 av den høyeste. En greensome kan da spilles enten som match, slagspill eller Stableford Bogey.

 

Matchspill

Nok en spennende spilleform med følgende regler: Dette er en mann-mot-mann konkurranseform. Spilles den med handicap, får spilleren med høyest handicap 3/4 av differansen mellom seg og motstanderen i antall gitte slag, i henhold til handicap-indeksen på scorekortet.

 

Slagspill

Dette er vel den vanligste spilleformen vi kjenner i dag. En konkurranseform der spilleren noterer antall slag for hvert av de 18 hullene, for så å summere resultatene fra samtlige hull og dermed få en bruttoscore. Deretter trekkes spillerens hele handicap fra, for å gi nettoscoren og runderesultatet. Slagspill anses for å være den mest krevende konkurranseformen.

 

Stableford

Denne spilleformen bruker vi mest, både i konkurranse og selskapsrunder. En populær spilleform mot banens par (par het Bogey i gamle dager). Her får spilleren 7/8 av sin handicap, og slagene benyttes i henhold til handicapindeksen. En spiller med handicap 24 vil således få 21 tilleggslag, der 2 slag gis på de hull med indeks 1, 2 og 3. Spilleren fører inn bruttoscoren for hvert hull og etter å ha trukket fra tilleggslagene, føres det i en siderubrikk, 1 poeng for en over par, 2 poeng for par, 3 poeng for (birdie) en under par og 4 poeng for (eagle) to under par osv. Spilleren med flest poeng vinner konkurransen. Stableford kan enten spilles som single, foursome, fire-ball eller greensome.

 

Texas Scramble

Formen benyttes i vår årlige Statkraft Mix-Scramble. En uvanlig konkurranseform i Norge. Fire spillere med en kaptein blant dem slår alle ut på hvert hull. Deretter bestemmer kapteinen hvilken ball som skal spilles videre. Alle andre baller flyttes til dette stedet. Slik fortsetter det inntil den første i laget får sin ball i hullet.