Klubben

Narvik Golfklubb ble stiftet 27. august 1992. I 1995 ble Skjomen Golfparks første 6 hull åpnet og i 1998 sto banen ferdig med sine 18 utfordrende hull. Klubben besøkes i sesongen april/mai – september/oktober av om lag 2 000 gjestespillere. De fleste fra vår egen landsdel, men også golfere fra mer fjerntliggende strøk finner veien hit, for å oppleve naturen og golfens gleder på denne utfordrende mesterskapsbanen. Klubben har ord på seg for å være driftig og dyktig turneringsarrangør, og vi inviterer årlig til en rekke små og store turneringer, tidvis også nasjonale. Vi er kjent for et usnobbet og jovialt miljø som ivaretar klubbens medlemmer og tilreisende gjestespillere. Klubbhuset er enkelt, funskjonelt og inneholder foruten klubbkontor, Golfsvingen kro og motell, samt en enkel golfshop som har de viktigste ting du trenger på runden. Som: baller, pegger, hansker, paraplyer m.m.  Dessuten finner du også et visst utvalg kvalitetsklær. Klubben disponerer golfbil, samt køller og traller for utleie. Velkommen til eventyrlige Skjomen og golfrunder du vil huske.


google embed map

Kontaktpersoner

Postadresse: Narvik Golfklubb, Sandmoveien 1, 8523 Skjomen. E-postadresse: post@narvikgolf.no

Klubbtelefon: 410 83 723

 

Daglig leder: Eivind Olberg Sørheim, 410 83 723

Funksjon: Navn: Tlf E-post:
Styreleder: Aleksander Ditløvsen 401 71 880 ditloevsen@gmail.com
Nestleder: Knut Ivar Foshaug 90280056  knutfoshaug@gmail.com
Styremedlem: Lisbet Kristiansen 951 91 153 lk@ror-as.no
Styremedlem: Ronny Bergvik 959 23 812 ronny.bergvik@gmail.com
Styremedlem: Andreas Liljebakk 977 06 262 andreas@liljebakk.no
Styremedlem: Geir Ola Frantzen 907 21 191 geir@kupa.no
Styremedlem: Terje Abrahamsen 928 55 406 terjeabra@gmail.com
Sportslig leder: Remi Andre Blom Fredriksen 977 78 213 Blummern@hotmail.com
Turneringskomite: Ronny Bergvik Linda Bogholm Kolloen Terje Abrahamsen 959 23 812 906 40 583 905 24 021 ronny.bergvik@gmail.com lindabk_84@hotmail.com terjeabra@gmail.com
Juniorkomiteen: Juniorkomite velges på første foreldremøte og meddeles daglig leder.    
Seniorkomiteen: Gerd Skaar Per Arne Karlsen Tor Bjerkan Liv-Unni Grønvold 909 99 448 932 80 270 454 53 414 456 17 861 else.gronvold@live.no perakar@gmail.com tbjerka@online.no liv.unni.gronvold@gmail.com
Damekomiteen: Lisbeth Kristiansen Lena Klavernes Liss Normark Else M Grønvold 951 91 153 902 22 552 909 60 118 909 99 448 lk@ror-as.no lena.renate@gmail.com lissnormark@hotmail.com else.gronvold@live.no
Markedskomiteen: Styret   post@narvikgolf.no
Domskomiteen: Eirin B Kolloen Ivar Klavenes 958 52 815 905 24 021 eirinko@online.no ikla@online.no
Hcp-komiteen: Roger Garfjell John Idar Kolloen 951 83 848 990 09 339 roger@garfjell.net joidako@online.no
Dugnadsleder: Greenkeeper 46 53 40 21 post@narvikgolf.no
Banekomiteen: Leif Edvardsen Remo Dreyer Johannessen Torbjørn Wallentinsen Greenkeeper 911 73 130 909 84 270 911 55 448 465 34 021 leifedvardsen@outlook.com remodreyer@outlook.com wallentins100@gmail.com nathancarmichael81@gmail.com
Valgkomiteen: Aage J Frantzen Trond Østrem Lise Berg Larsen 901 14 778 993 17 710 930 91 085 frantzen.aage@gmail.com trond.ostrem@uit.no lise@berlarsen.no
Kontrollkomité: Frode Næsje Jan Petter Pettersen 905 23 389 483 63 710  frode.nasje@uit.no janpetter46@gmail.com