Dugnadsoppgaver

Alle disse oppgavene ved kapping og kvist innebærer at det må legges i dunger og fraktes til deponi slik at det ikke blir liggende.