I Narvik Golfklubb kan du velge å melde deg inn med, eller uten spillerett.

Nye medlemmer som tar «Veien til Golf» kurs betaler kun kr 2.500,- for kurs og spillerett det første året. Og 4.000,- for andre året. Tredje året vil det være vanlig medlems avgift.

VTG (veien til golf) kurs blir arrangert med en gang vi har nok personer som vil være med på kurset. Hvis du vil melde deg på kurs trykker du bare på linken og fyller ut, så vil klubben ta kontakt med deg.

Innmeldingsskjema

Fullt medlem

Det betyr at du kan bli medlem og betale årskontingenten pluss spilleretten og dermed ha alle rettigheter og fri tilgang til å spille i Skjomen Golfpark.

Prisen for å bli ”Fullt medlem” i Narvik Golfklubb er i 2024:

  • Årskontingent kr 3 150,-
  • Spillerett kr 3 000,-, samlet kr. 6 150,-

Medlem

Det andre alternativet der du kun betaler årsavgiften passer for deg som mener du ikke vil, eller har anledning til å benytte anlegget så mye i løpet av sesongen, eller som ønsker et rimeligere medlemskap for spill på andre baner.

  • Medlemskapet gjelder uansett alder.
  • Du betaler kr 250,- i Greenfee pr gang.
  • Ved overgang til ”Fullt medlem” refunderes inntil 5 Greenfee.
  • Tidligere ”Fullt medlem” som har gått over til ”Medlem” kan ikke gå tilbake til ”Fullt medlem” uten å betale for full spillerett.

Prisen for å bli ”Medlem” i Narvik Golfklubb er i 2024:  

  • Årskontingent, kr 3 150,-

Du melder deg inn i Narvik Golfklubb ved direkte henvendelse i klubbhuset, over telefon 410 83 723, eller pr e-post til: post@narvikgolf.no

Det vi trenger å vite er:

Fullt navn, adresse og fødselsdato. Navn på andre i nærfamilien (foreldre/barn) som allerede er medlem. Om du også er medlem i annen norsk golfklubb – i så fall hvilken – og om vi eller den andre klubben skal være din ”hjemmeklubb”.

Til deg som vil bli medlem i Narvik Golfklubb

Velkommen!

Vedtatte kontingentsatser for 2024:

Medlemsskap Spillerett
Junior 12 – 19 år  1 650,-
Senior fra 20 år* 3 150,- 3 000,-
Støttemedlem (tidl. hvilende medlem) 1 000,-
Fjernmedlem** 2 150,-
Studentmedlem*** 2 150,-

*) Seniorer, fra 20 år som ikke betaler for spillerett, betaler greenfee kr 250,- pr runde.
**) Fjernmedlemmer betaler greenfee kr 250,- pr runde og skal ikke nødvendigvis  være pålagt aksjekjøp. Gjelder bosteder utenfor Nordland og Troms.
***) Gyldig studentbevis må fremlegges.

Dette definerer en ren medlemskontingent på kr 3.150,- for voksne, kr 1.650,- for junior 12-19 år.

Medlemskontingenten innebærer registrering i Narvik Golfklubb, Norges Golfforbund og utstedelse av kort. Alle medlemmer betaler samme medlemsavgift.

Ordinært medlem med kort og spillerett: 6 150,-
Medlem kun med kort   3 150,-
Junior 12 – 19 år  1 650,-
Junior under 12 år  0,-
Støttemedlem   1 000,-
Studentmedlemskap 2 150,-

Støttemedlem er ikke medlem i Norges Golfforbund, og er kun en støtte til klubben.