I Narvik Golfklubb kan du velge å melde deg inn med, eller uten spillerett

Fullt medlem

Det betyr at du kan bli medlem og betale årskontingenten pluss spilleretten og dermed ha alle rettigheter og fri tilgang til å spille i Skjomen Golfpark.

Prisen for å bli ”Fullt medlem” i Narvik Golfklubb er i 2022:

  • Årskontingent kr 3 150,-
  • Spillerett kr 3 000,-, samlet kr. 6 150,-

Medlem

Det andre alternativet der du kun betaler årsavgiften passer for deg som mener du ikke vil, eller har anledning til å benytte anlegget så mye i løpet av sesongen, eller som ønsker et rimeligere medlemskap for spill på andre baner.

  • Medlemskapet gjelder uansett alder.
  • Du betaler kr 250,- i Greenfee pr gang.
  • Ved overgang til ”Fullt medlem” refunderes inntil 5 Greenfee.
  • Tidligere ”Fullt medlem” som har gått over til ”Medlem” kan ikke gå tilbake til ”Fullt medlem” uten å betale for full spillerett.

Prisen for å bli ”Medlem” i Narvik Golfklubb er i 2022:  

  • Årskontingent, kr 3 150,-

Du melder deg inn i Narvik Golfklubb ved direkte henvendelse i klubbhuset, over telefon 948 00 949, eller pr e-post til: post@narvikgolf.no

Det vi trenger å vite er:

Fullt navn, adresse og fødselsdato. Navn på andre i nærfamilien (foreldre/barn) som allerede er medlem. Om du også er medlem i annen norsk golfklubb – i så fall hvilken – og om vi eller den andre klubben skal være din ”hjemmeklubb”.

Til deg som vil bli medlem i Narvik Golfklubb

Velkommen!

Vedtatte kontingentsatser for 2022:

Medlemsskap Spillerett
Junior 12 – 19 år  1 650,-
Senior fra 20 år* 3 150,- 3 000,-
Støttemedlem (tidl. hvilende medlem) 1 000,-
Fjernmedlem** 2 150,-
Studentmedlem*** 2 150,-

*) Seniorer, fra 20 år som ikke betaler for spillerett, betaler greenfee kr 250,- pr runde.
**) Fjernmedlemmer betaler greenfee kr 250,- pr runde og skal ikke nødvendigvis  være pålagt aksjekjøp. Gjelder bosteder utenfor Nordland og Troms.
***) Gyldig studentbevis må fremlegges.

Dette definerer en ren medlemskontingent på kr 3.150,- for voksne, kr 1.650,- for junior 12-19 år.

Medlemskontingenten innebærer registrering i Narvik Golfklubb, Norges Golfforbund og utstedelse av kort. Alle medlemmer betaler samme medlemsavgift.

Ordinært medlem med kort og spillerett: 6 150,-
Medlem kun med kort   3 150,-
Junior 12 – 19 år  1 650,-
Junior under 12 år  0,-
Støttemedlem   1 000,-
Studentmedlemskap 2 150,-

Støttemedlem er ikke medlem i Norges Golfforbund, og er kun en støtte til klubben.
Nye medlemmer som tar «Veien til Golfkurs» betaler kun kr 2.500,- for kurs og spillerett det første året.