Heia Golfhelter!

Innkalling til medlemsmøte:

25. Januar, kl. 17:30

møtested: Klubbhuset i Skjomen.

 

Tema for møtet:

 • Tippemidler til prosjektet med å snu fairway.
  – Vi kommer med info hvor langt vi er i prosessen.
  – Vi vil danne en prosjektgruppe.
 • Dugnad
 • Trenerkomitè
  – Vi trenger 2-3 flere trenere
 • Turneringskomitè
  – Vi trenger 2-3 flere turneringsledere, evt assistent.
 • Eventuelt

Håper så mange som mulig kan komme!

Hilsen Eivind, Daglig leder.