Hei Golfhelter!
På torsdag 31.aug kl.12:15 arrangerer vi Cruise turnering for 14 glade turister.
Og i den anledningen så håper vi at vi har minimum 4 stykk som kan hjelpe oss med turneringen.
Det vi har lært er at en person går foran hver flights og fungerer som forecaddy/guide.
De vil spille 9 hull og de bruker ca 2,5 timer på en runde.
Vi har også behov for å få lånt 5-6 køllesett hvis noen har mulighet til å låne bort, vi har spesielt behov for et links sett også 🙂
+ at vi håper at vi kan få lånt 3 biler også
Vi kjører oppmøte kl.11 så får tatt en gjennomgang på hva alle skal gjøre.
Send mld eller ring Eivind på tlf 410 83 723 hvis du kan være med å hjelpe, har bil eller køllesett vi kan låne.
Med vennlig golfhilsen fra Eivind