Hei alle klubbens medlemmer
Vi i turneringskomiteen ønsker å komme med litt info fra vår gruppe.
I år ble det en spesiell start på sesongen, med restriksjoner rundt covid-19.
Før sesongen var vi usikre på hva vi ville få tillatelse for ifbm turneringsarrangementer.
Det ble derfor ikke satt opp noen turneringsliste på senvinteren, slik som det ideelt sett og normalt ville vært gjort.
Nå som vi er inne i sesongen så vil dere oppleve at endel turneringer kanskje kommer sent ut på golfbox. Dette har rett og slett med kapasitet å gjøre.
Vi er alle tre i komiteen engasjerte i flere oppgaver i klubben. Ronny og Terje som også sitter i styret jobber med klubbdrift på siden. Linda har vært engasjert med både mandagstrenginger og onsdagsgolf, i tillegg til at både Linda og Ronny sitter i trenerteam som innebærer at vi også bidrar på de VTG-kursene som arrangeres av klubben. Vi ønsker ikke å komme med unnskyldninger for hvorfor turneringer legges sent ut, men vi håper på en liten forståelse fra dere på at det i år er litt spesielt ifbm alle oppgavene som vi skytter.
Til neste år håper vi at det ikke er noe covid-19 å tenke på, og at vi da har klar ei turneringsliste med ferdig oppsett i golfbox FØR sesongstart 🙂
Det er vårt ønske, og det vi jobber mot.
På klubbens webside ligger listen over planlagte turneringer (narvikgolf.no/turneringer) – her kan man planlegge litt frem i tid og sette av datoene som det gjelder. Så kommer oppsett i golfbox løpende og så snart vi får mulighet. Vi har god hjelp også fra noen dedikerte turneringsledere, men sier absolutt ikke nei til at flere kan være med å arrangere. Vi gir veiledning og man settes aldri til å være turneringsleder uten å først ha fått vært med å arrangere turnering som assistent. Også ønsker vi gjerne innspill fra medlemmer på hvilke turneringer som ønskes satt opp -dette er info vi tar med oss i planlegging av høsten og også i oppsettet for neste sesong.
Vi gleder oss til fortsettelsen, og det er mange godbiter igjen å glede seg til på turneringsfronten.
Fortsatt god sommer til dere alle! 🏌🏼‍♀️☀️🏌🏻‍♂️