Årsmøtet blir avholdt digitalt. Det kommer invitasjon til teams-møtet i god tid slik at alle som ønsker kan søke informasjon for hvordan man skal bruke teams.

Forslag til saker som skal behandles på årsmøtet må være klubben i hende senest 22. april.

Sakspapirer og agenda legges ut den 29. april

Det vil bli medlemsmøte kl 1800.

Årsmøtet starter kl 1900.

Styret