Årsmøtet er utsatt inntil videre. Årsrapport for 2019 vil bli distribuert så snart den er ferdig.