Imorgen, onsdag 22. Mai, vil banemannskap så frø på greenene.
Dette innebærer at vanningsanlegget blir å gå på intervall 1 gang per time etter utført jobb.

Det er viktig at frøene får tilstrekkelig med vann.
Vanningen vil foregå så lenge som greenkeeper ser det nødvendig, avhengig av lufttemperatur og andre værforhold.

Er du på banen og kommer til en green der banemannskapet utfører arbeid, så ber vi deg vise hensyn ved å gå forbi denne og videre til neste hull.

Til info!