Godt Nytt år

Jeg vil på denne måten få starte det nye året med å takke for det gamle.
Med disse ord når jeg forhåpentligvis de fleste i klubben og også våre venner i andre klubber.

Takk for 2018 med det blide smilet og morsomme historier, som bekrefter at det er stor aktivitet.
Om ballen setter kursen rett i skogen eller perfekt på fairway så er det dere som gjør at spillelysten verker hele tiden.
Takk til dere alle som tar så godt vare på de som vil komme å spille hos oss.

2018 har vært et utrolig positivt år for klubben både med vekst på greener, medlemmer og ansatte.
Økonomisk så har driften av banen kostet oss mye og allerede i 2019 merkes at budsjettet blir høyt.
Vår kjære Linda har derfor fått store utfordringer – både som ny daglig leder og større krav på økonomisk resultat – Hjelp henne hele tiden alle sammen.
Styret har besluttet også å ha fast greenkeeper for å få mere forutsigbar kvalitet på greener og maskiner, som igjen skal gi flere besøkende og reduserte kostnader.
Når man ser enda lenger framover så kommer det mye nytt (fra alle kanter) , men vi er en liten klubb og det nye er dessverre så alt for dyrt. Vi tvinges til å velge.
Noe vil jeg hvert fall trekke fram – som å tildekke noen greener på senhøsten for å få 90 – 100 % av gresset til å overvintre. Kanskje kan vi få grønne greener i mai ?

2019 gir oss nye begreper som «straffeområder», endring i regler og muligens raskere spill…..
Vi vil invitere til å delta på klubbkvelder og treninger slik at vi blir flinke og entusiastiske.

Hvert år gjøres det betydelig innsats både av synlige og usynlige ildsjeler.
Vi har hedret to av våre ildsjeler – Johnny Bolle og Lisbet Kristiansen – for uvurderlig innsats.
Når man ofrer så mye over så lang tid så er det bare å kjenne på egen kropp: «Hadde jeg orket når jeg egentlig vil spille golf istedenfor»??????
Først retter jeg takk til dere begge for at vi har klubb og bane.
Så en takk til dere andre som også har vært på dugnader, møter, i skogen, i bunker’n, i det hele tatt gjort en fantastisk innsats for klubben.

Jeg er meget stolt.

Grattis til alle dere med et «godt slag 2018» og takk til dere andre som legger igjen en ball eller to 🙂

Hilsen
Ivar