VIKTIG INFORMASJON

Vi arrangerer Nordnorsk Mesterskap hos oss den  24.-26. August.
Det innebærer at banen vil være stengt for spillere som ikke deltar i turneringen, og dette gjelder i følgende tidsrom:

Fredag 24/8, kl 09.00-15.00
Lørdag 25/8, kl 09.00-15.00
Søndag 26/8, kl 06.00-15.00

Samtidig ber vi om at det ikke foregår ferdsel med bil på veier i golfparken, da vi ønsker en rolig ramme rundt arrangementet!

Ha en fin dag!

IMPORTANT INFORMATION

We are hosting a tournament on the 24th until the 26th of August. This means that the course is closed for players not attending the tournament in the following periods:

Friday 24th, 09.00-15.00
Saturday 25th, 09.00-15.00
Sunday 26th, 06.00-15.00

Have a nice day!