Det er fantastisk å se dugnadsinnsatsen blandt medlemmene.
Godt oppmøte på felles dugnad, og mange som legger ned timer med jobbing også utenom.
Dette er utrolig bra!

Vi begynner å nærme oss mål med tanke på forberedelser til NNM.

For å bli helt ferdige med de punktene som gjenstår så setter vi opp ny dugnad ONSDAG 22. AUGUST, kl 17.00.
Rekker du ikke til klokken 17, så kom litt etter (si i såfall ifra til Linda vis du kommer senere).

Håper du/dere har tid til å sette av etpar timer denne dagen.

Kaffe med noe attåt på kroa etter dugnaden!

OBS: Banemannskapet har en god del å henge fingrene i om dagen.
Hvis noen har tid og mulighet til å legge ned dugandstimer med roughklipperen i neste uke (mandag 20.08-torsdag 23.08) så si ifra til Linda.
Enten om du kan én eller flere dager. Dette vil avhjelpe banemannskapet mye.

Mvh

Linda & Banekomité v/Jens, Leif og Torbjørn