Gjennom forrige sesong ble vi godt kjent med Nathan Carmichael som head greenkeeper. Jeg er godt fornøyd med Nathans arbeidskvalitet og samarbeidsevner. Det har vært en lengre prosess å lykkes med å sikre et langsiktig engasjement fra han, slik at hans familie skal ha forutsetningene for å trives i Skjomen.
 
Det er en glede å kunne presentere Nathan Carmichael som nå er fast ansatt i en 75% stilling som head greenkeeper!
 
Både Nathan og undertegnede er godt i gang med planleggingen av ny sesong, og vi gleder oss til å ta Narvik Golfklubb til nye høyder i 2018.