Hei alle sammen,

Vi har nå fått vurdert utviklingen på banen ihht kvalitet på greener og banen generelt. Vi ser svært god utvikling på greenene fra uke til uke, og de er langt bedre nå enn de har vært de siste 3-4 årene på dette tidspunktet. Dette til tross for at vi hadde en unormalt sen vår. Så her er det mye å glede seg over og se fram til. I forhold til greenene er vi relativt sikre på at de vil være i OK stand til et NNM. Fairways er noe svakere i år enn i fjor pga isbrann, men de vil være grønne til august.

Likevel føler vi at konsekvensene ved å arrangere NNM «under pari» er for store til å sjanse på at utviklingen fortsetter slik den har gjort til nå. Vi har også store dugnadsprosjekter på teesteder og felling av trær rundt banen som i år tar opp mye av dugnadsressursene våre. Som et resultat av en helhetsvurdering vil vi følge de prinsippene som vi har diskutert i regionale møter, og som både Bodø og Lofoten har fulgt tidligere. Vi ønsker derfor å be Bodø om dere kan overta NNM 2017 slik at vi kan ta det til neste år når vi er fullstendig klare og kan garantere et godt mesterskap.

Håper vi får et flott NNM i år og til neste år.