Fakta om golf og folkehelse
• Myndighetene anbefaler at voksne og eldre er fysisk aktive minst 2 timer og 30 minutter (moderat intensitet) per uke. Alternativt bør man være fysisk aktiv i 75 minutter (høy intensitet) per uke. Barn og unge bør utøve minimum 60 minutter fysisk aktivitet hver dag, intensiteten bør være både moderat og høy.

• En 18 hulls golfrunde tar ca. 4 timer og 30 minutter. Man går ca. 11 kilometer eller ca. 16.000 skritt. En 9-hulls golfrunde tar ca. 2 timer og 15 minutter.

• Under en golfrunde har golfspillere en gjennomsnittspuls på i overkant av 100 slag pr. minutt. Siden en golfbane er kupert, vil hjertefrekvensen variere, noe som gir god intervalltrening og muskeltrening.

• Menn forbrenner ca. 2500 kcal under en golfrunde, kvinner ca. 1500 kcal.

• Med over 100.000 tilsluttede medlemskap er golf en folkehelsefaktor av betydning i Norge.
Les mer på www.golfforbundet.no

IMG_3892