Innkalling til generalforsamling

Skjomen Golfpark

Organisasjonsnummer 965 135 383

Det innkalles til generalforsamling i Skjomen Golfpark den 1: a juni 2017 kl. 18:00 på golfkroa i Skjomen.

 

Saksliste

  • Godkjenne de stemmeberettigede
  • Godkjenne innkallingen, sakslista og forretningsorden
  • Velge dirigent, sekretær samt to representanter til å underskrive protokollen
  • Godkjenne årsregnskap og årsberetning
  • Valg av styremedlemmer

 

 

For styret i Skjomen Golfpark

Henric Dahlström