Klubben planlegger nå oppsett av golfboder på lik linje med de som allerede er oppført mellom hull 1 og hull 18. Det kommer til å være et begrenset antall boder ut i fra tilgjengelig plass og vi ber om at våre medlemmer tar omgående kontakt for å melde sin eventuelle interesse i å kjøpe seg bodplass. Hvis det skulle vise seg å være større etterspørsel enn tilbud så blir prinsippet «først til mølla» benyttet.