Årsmøtedokumenter 2016

Det er innkalt til årsmøte i Narvik Golfklubb Onsdag 2. Mars kl 19:00 på Scandic Hotel Narvik. Minner om at eventuelle saker må være styret i hende minst en uke før årsmøtet. Husk at det er medlemsmøte kl 18:00.

Saksdokumentene finner du her.

scandic-logo