stigcasper

Ny daglig leder i Narvik GK

Styret i Narvik Golfklubb har ansatt Casper Bolle som klubbens nye daglige leder. Casper starter sin jobb 1 august og vil i august mnd jobbe sammen med avgående daglig leder Stig Johnsen som fratrer sin stilling 1 september. Skifte av daglig leder skjer i full forståelse mellom alle involverte parter og styret vil benytte anledningen til å takke Stig for hans bidrag i klubben de siste 4 år.

Styret er i likhet med Stig enige om at klubben trenger fornyelse og at de «yngre» krefter slipper til for å gi ny inspirasjon og giv for fremtiden. Casper er godt kjent i miljøet som mangeårig medlem og ikke minst klubbmester gjennom flere sesonger. De siste 5 år har Casper tatt sin siviløkonom utdannelse ved Handelshøgskolen i Bergen, og avsluttet sin master oppgave forrige mnd. Casper har flere sesonger jobbet som sommervikar på banen vår i Skjomen og har således også godt innblikk i maskinpark og baneforhold. Casper har også deltatt og vært delvis involvert i opplæring vedr reetablering av nye greener sammen med nåværende greenceeper Roger.

Styret har ved ansettelsen lagt vekt på solid økonomisk forståelse, relevant erfaring fra praktisk arbeid på banen, stor interesse for golf generelt, alder og arbeidskapasitet. Styret er av den oppfatning at Casper innehar alle disse kvaliteter, og vi gleder oss til å jobbe sammen med han for en bærekraftig og godt drevet klubb i fremtiden.

Styret håper samtidig at klubbens medlemmer støtter Casper i hans daglige arbeid og at dugnadsånden lever i beste velgående i tiden fremover, i «Nord Norges» mest tradisjonsrike golfklubb.

Narvik Golfklubb

Johnny Bolle
Styrets leder