Jubileumsturneringen

10. års jubileum Skjomen golfpark
Nok en suksessfull golfhelg i Skjomen.

Skjomen Golfparks mesterskapsbane rundet 10 år lørdag 23. august og i den forbindelse ble det arrangerer jubileumsturnering som en Mix-Scramble med tre spillere på laget.

78 startende fordelt på 26 lag fylte banen i 4 spennende timer, hvor det også ble satt en eagle (2 slag) på hull 18 av John Tarek Stiberg. Spillere fra Harstad og Tromsø hadde også tatt den lange turen til Skjomen for å delta i turneringen.

Etter turneringen ble de 7 beste lagene behørig premiert.

Nok en gang har Narvik golfklubb gjennomført en turnering med rekordstor oppslutning.

Videre utover kvelden var det middag/grilling, historisk tilbakeblikk av Tor Stiberg, som fikk frem både latter og en liten tåre i øyenkroken, tildeling av æresmedlemskap, auksjon og musikk med gruppa ”Bønder på tur”.

Auksjonarius Johnny Bolle og medhjelper John Andersen skapte ville tilstander, og auksjon av golfutstyr og golfbil tok helt av. Objektene ble revet bort og enkelte overbydde seg selv i kampens hete.

Narvik golfklubb har en medlemsmasse som gladelig stiler opp for sin klubb og utfører tusenvis av timer med dugnadsarbeid. Styret i klubben hadde valgt å hedre spesielt Tor Stiberg, Oddleif Bergvik og klubbens Green keeper Ingebrigt Sletteng.

Tor Stiberg og Oddleif Bergvik ble tildelt æresmedlemskap, og som det står på diplomet:

Gjennom utrettelig innsats, positiv innstilling og et brennende engasjement, har vårt nye æresmedlem bidratt til en bærekraftig positiv utvikling av Narvik golfklubb. Æresmedlemskap er klubbens høyeste utmerkelse. Styret i Narvik Golfklubb takker på det varmeste for den ekstraordinære innsats som her er vist.

Vinnere_jubileumsturnering
Vinnerlaget av jubileumsturneringen.Fra venstre Roger Harila, Casper Bolle og Anton Biehe tok i mot prisen for Tina Hansen.
Aeresmedlemskap
Æresmedlemmer.Fra venstre Tor Stiberg, Ingebrigt Sletteng og Oddleif Bergvik