Har du lyst å spille golf?

Årets kurs er på følgende datoer i 2021

Kurs 1
18-19-20 Mai: 5 stk

Kurs 2
7-8-9 Juni : 20 stk

Kurs 3
28-29 Juni

Høstkurs
Vi setter opp høstkurs i slutten av August/begynnelsen av September dersom det er etterspørsel. Meld ifra til klubben dersom du er interessert i å delta.

Golf er en trivelig idrett, sosial og gir deg mange flotte naturopplevelser, samtidig som du holder deg i form. En undersøkelse viser at golfere statistisk sett øker sin livslengde med om lag 5 år.

Bruk tid

Golf er ikke vanskelig, men kan selvsagt som all annen idrett være utfordrende. Skal du bli god må du også her trene hvis du vil utvikle dine ferdigheter. Bruk tid på å trene, bruk instruktører, vær tålmodig. En fordel er imidlertid at du tross dette kan trives med din golf, selv den som ikke har nok tid. Da trives du på ditt nivå.

«Veien til Golf»

Tidligere måtte en potensiell golfer gjennom mange timer teori og praktiske prøver – dette er en saga blott i dag. Norges Golfforbund har innført en ny ordning «Veien til Golf» hvor du i praksis spiller golf helt fra starten av.

Ønsker du nærmere informasjon ta kontakt: tlf 959 23 812, e-post: post@narvikgolf.no

Slik er «Veien til Golf»

  1. Et obligatorisk e-kurs og 5 timer praktisk læring.
  2. Ingen obligatoriske prøver, hverken teoretiske eller praktiske.
  3. Eget opplegg for barn opp til og med 12 år.
  4. Alle deltakere skal få tilbud om oppfølging etter avsluttet kurs.

Utstyr

Om du ikke har utstyr selv, kan du låne av oss i opplæringsfasen. Og når du så skal skaffe deg ditt eget er vi selvsagt behjelpelig med råd og veiledning. Det behøver ikke være så dyrt.

Kontakt meg om kurs

Ditt navn (obligatorisk)

E-post (obligatorisk)

Telefon (obligatorisk)