Nye golfboder ved hull 1

Klubben planlegger nå oppsett av golfboder på lik linje med de som allerede er oppført mellom hull 1 og hull 18. Det kommer til å være et begrenset antall boder ut i fra tilgjengelig plass og vi [...]