Klubben

Narvik Golfklubb ble stiftet 27. august 1992. I 1995 ble Skjomen Golfparks første 6 hull åpnet og i 1998 sto banen ferdig med sine 18 utfordrende hull. Klubben besøkes i sesongen april/mai – september/oktober av om lag 2 000 gjestespillere. De fleste fra vår egen landsdel, men også golfere fra mer fjerntliggende strøk finner veien hit, for å oppleve naturen og golfens gleder på denne utfordrende mesterskapsbanen. Klubben har ord på seg for å være driftig og dyktig turneringsarrangør, og vi inviterer årlig til en rekke små og store turneringer, tidvis også nasjonale. Vi er kjent for et usnobbet og jovialt miljø som ivaretar klubbens medlemmer og tilreisende gjestespillere. Klubbhuset er enkelt, funskjonelt og inneholder foruten klubbkontor, Golfsvingen kro og motell, samt en enkel golfshop som har de viktigste ting du trenger på runden. Som: baller, pegger, hansker, paraplyer m.m.  Dessuten finner du også et visst utvalg kvalitetsklær. Klubben disponerer golfbil, samt køller og traller for utleie. Velkommen til eventyrlige Skjomen og golfrunder du vil huske.


google embed map

Kontaktpersoner

Postadresse: Narvik Golfklubb, Sandmoveien 1, 8523 Skjomen. E-postadresse: post@narvikgolf.no

Klubbtelefon: 948 00 949

Funksjon: Navn: Tlf E-post:
Styreleder: Jørn Pettersen 906 66 439 pettersen@ofo-narvik.no
Nestleder: Jon Ingebrigtsen 977 22 521 jon.erik.ingebrigtsen@online.no
Styremedlem: Lisbet Kristiansen 951 91 153 lk@ror-as.no
Styremedlem: Ronny Bergvik 959 23 812 ronny.bergvik@gmail.com
Styremedlem: Kristin S. Olsen 952 20 910 kristin.synnove.olsen@narvik.kommune.no
Styremedlem: Geir Ola Frantzen 907 21 191 geir@kupa.no
Styremedlem: Terje Abrahamsen 928 55 406 terjeabra@gmail.com
Sportslig leder: Finn Werner Olsen 915 77 453 fiolse@vgs.nfk.no
Turneringskomite: Ronny Bergvik Linda Bogholm Kolloen Terje Abrahamsen 959 23 812 906 40 583 905 24 021 ronny.bergvik@gmail.com lindabk_84@hotmail.com terjeabra@gmail.com
Juniorkomiteen: Juniorkomite velges på første foreldremøte og meddeles daglig leder.    
Seniorkomiteen: Else M Grønvold Per Arne Karlsen Harald B. Lian Liv-Unni Grønvold 909 99 448 932 80 270 454 53 414 456 17 861 else.gronvold@live.no perakar@gmail.com ha2bjorn@gmail.com liv.unni.gronvold@gmail.com
Damekomiteen: Lisbeth Kristiansen Cecilia Lindsten Else M. Grønvold Liss Normark 951 91 153 909 99 448 909 60 118 lk@ror-as.no else.gronvold@live.no lissnormark@hotmail.com
Markedskomiteen: Styret   post@narvikgolf.no
Domskomiteen: Eirin B Kolloen Ivar Klavenes 958 52 815 905 24 021 eirinko@online.no ikla@online.no
Hcp-komiteen: Roger Garfjell John Idar Kolloen 951 83 848 990 09 339 roger@garfjell.net joidako@online.no
Dugnadsleder: Greenkeeper 46 53 40 21 post@narvikgolf.no
Banekomiteen: Leif Edvardsen Remo Dreyer Johannessen Torbjørn Wallentinsen Greenkeeper 911 73 130 909 84 270 911 55 448 465 34 021 leifedvardsen@outlook.com remodreyer@outlook.com wallentins100@gmail.com nathancarmichael81@gmail.com
Valgkomiteen: Kontrollkomité: Aage J Frantzen Remo Dreyer Johannessen Rita Kvandal Frode Næsje Jan Petter Pettersen 901 14 778 909 84 270 frantzen.aage@gmail.com remodreyer@outlook.com