Klubben

Narvik Golfklubb ble stiftet 27. august 1992.

I 1995 ble Skjomen Golfparks første 6 hull åpnet og i 1998 sto banen ferdig med sine 18 utfordrende hull. Klubben besøkes i sesongen april/mai – september/oktober av om lag 2 000 gjestespillere. De fleste fra vår egen landsdel, men også golfere fra mer fjerntliggende strøk finner veien hit, for å oppleve naturen og golfens gleder på denne utfordrende mesterskapsbanen.

Klubben har ord på seg for å være driftig og dyktig turneringsarrangør, og vi inviterer årlig til en rekke små og store turneringer, tidvis også nasjonale. Vi er kjent for et usnobbet og jovialt miljø som ivaretar klubbens medlemmer og tilreisende gjestespillere. Klubbhuset er enkelt, funskjonelt og inneholder foruten klubbkontor, Golfsvingen kro og motell, samt en enkel golfshop som har de viktigste ting du trenger på runden. Som: baller, pegger, hansker, paraplyer m.m.  Dessuten finner du også et visst utvalg kvalitetsklær.

Klubben disponerer 2 golfbiler, samt køller og traller for utleie.

Velkommen til eventyrlige Skjomen og golfrunder du vil huske.

Kontaktpersoner

Postadresse: Narvik Golfklubb, Sandmoveien 1, 8523 Elvegard.
E-postadresse: post@narvikgolf.no

Daglig leder: Linda Bogholm Kolloen
Privat mobil: 906 40 583

Funksjon: Navn: Tlf E-post:
Leder: Ivar Klavenes  90524021
Nestleder: Lisbeth Kristiansen  95191153
Styremedlem:  Jon Ingebrigtsen  97722521
Styremedlem: Ronny Bergvik  95923812
Styremedlem: Kristin Olsen  95220910
Styremedlem: Thomas Nystad  95778278
Styremedlem: Terje Abrahamsen
Sportslig leder: Finn Werner Olsen 91577453
Turneringskomite: Ronny Bergvik
Aage Frantzen
Ivar Klavenes
959 23 812
901 14 778
905 24 021
ronny.bergvik@gmail.com
aage.frantzen@nito.no
ikla@online.no
Juniorkomiteen: Juniorkomite velges på første foreldremøte og meddeles daglig leder.
Seniorkomiteen: Else M Grønvold
Per Arne Karlsen
Harald B. Lian
Jan P. Pettersen

932 80 270
990 33 667

perakar@gmail.com
brynskjomen@hotmail.com
Damekomiteen: Lisbeth Kristiansen
Liv Unni Grønvold
Else M. Grønvold
Liss Normark
951 91 153
456 17 861
lk@ror-as.no
liv.unni.gronvold@gmail.com
Markedskomiteen: Linda Kolloen 906 40583 post@narvikgolf.no
Domskomiteen: Eirin B Kolloen
Ivar Klavenes
958 52 815 eirinko@online.no
Hcp-komiteen: Roger Garfjell
John Idar Kolloen
951 83 848
990 09 339
roger@garfjell.net
joidako@online.no
Dugnadsleder: Linda Kolloen 906 40 583 post@narvikgolf.no
Banekomiteen: Leif Edvardsen
Jens Christian Opdahl
Torbjørn Wallentinsen
Greenkeeper
Valgkomiteen: Benedicte Larsen (leder)
Gro Harila
Aage J Frantzen
Harald-Bjørn Lian (vara)