Klubben

Narvik Golfklubb ble stiftet 27. august 1992.

I 1995 ble Skjomen Golfparks første 6 hull åpnet og i 1998 sto banen ferdig med sine 18 utfordrende hull. Klubben besøkes i sesongen april/mai – september/oktober av om lag 2 000 gjestespillere. De fleste fra vår egen landsdel, men også golfere fra mer fjerntliggende strøk finner veien hit, for å oppleve naturen og golfens gleder på denne utfordrende mesterskapsbanen.

Klubben har ord på seg for å være driftig og dyktig turneringsarrangør, og vi inviterer årlig til en rekke små og store turneringer, tidvis også nasjonale. Vi er kjent for et usnobbet og jovialt miljø som ivaretar klubbens medlemmer og tilreisende gjestespillere. Klubbhuset er enkelt, funskjonelt og inneholder foruten klubbkontor, Golfsvingen kro og motell, samt en enkel golfshop som har de viktigste ting du trenger på runden. Som: baller, pegger, hansker, paraplyer m.m.  Dessuten finner du også et visst utvalg kvalitetsklær.

Klubben disponerer golfbil, samt køller og traller for utleie.

Velkommen til eventyrlige Skjomen og golfrunder du vil huske.

Kontaktpersoner

Postadresse: Narvik Golfklubb, Sandmoveien 1, 8523 Skjomen.
E-postadresse: post@narvikgolf.no

Klubbtelefon: 948 00 949

Funksjon: Navn: Tlf E-post:
Styreleder: Jørn Pettersen 906 66 439 pettersen@ofo-narvik.no
Nestleder: Jon Ingebrigtsen 977 22 521 jon.erik.ingebrigtsen@online.no
Styremedlem: Lisbet Kristiansen 951 91 153 lk@ror-as.no
Styremedlem: Ronny Bergvik 959 23 812 ronny.bergvik@gmail.com
Styremedlem: Kristin S. Olsen 952 20 910 kristin.synnove.olsen@narvik.kommune.no
Styremedlem: Geir Ola Frantzen 907 21 191 geir@kupa.no
Styremedlem: Terje Abrahamsen 928 55 406 terjeabra@gmail.com
Sportslig leder: Finn Werner Olsen 915 77 453 fiolse@vgs.nfk.no
Turneringskomite: Ronny Bergvik
Linda Bogholm Kolloen
Terje Abrahamsen
959 23 812
906 40 583
905 24 021
ronny.bergvik@gmail.com
lindabk_84@hotmail.com
terjeabra@gmail.com
Juniorkomiteen: Juniorkomite velges på første foreldremøte og meddeles daglig leder.    
Seniorkomiteen: Else M Grønvold
Per Arne Karlsen
Harald B. Lian
Liv-Unni Grønvold
909 99 448
932 80 270
454 53 414
456 17 861
else.gronvold@live.no
perakar@gmail.com
ha2bjorn@gmail.com
liv.unni.gronvold@gmail.com
Damekomiteen: Lisbeth Kristiansen
Cecilia Lindsten
Else M. Grønvold
Liss Normark
951 91 153

 

909 99 448
909 60 118

lk@ror-as.no

 

else.gronvold@live.no
lissnormark@hotmail.com

Markedskomiteen: Daglig Leder 948 00 949 post@narvikgolf.no
Domskomiteen: Eirin B Kolloen
Ivar Klavenes
958 52 815
905 24 021
eirinko@online.no
ikla@online.no
Hcp-komiteen: Roger Garfjell
John Idar Kolloen
951 83 848
990 09 339
roger@garfjell.net
joidako@online.no
Dugnadsleder: Daglig Leder 948 00 949 post@narvikgolf.no
Banekomiteen: Leif Edvardsen
Remo Dreyer Johannessen
Torbjørn Wallentinsen
Greenkeeper
911 73 130
909 84 270
911 55 448
465 34 021
leifedvardsen@outlook.com
remodreyer@outlook.com
wallentins100@gmail.com
nathancarmichael81@gmail.com
Valgkomiteen:

 

 

Kontrollkomité:

Aage J Frantzen
Remo Dreyer Johannessen
Rita Kvandal 

 

Frode Næsje
Jan Petter Pettersen

901 14 778
909 84 270 

 

 

frantzen.aage@gmail.com
remodreyer@outlook.com