Dugnadsoppgaver

Alle disse oppgavene ved kapping og kvist innebærer at det må legges i dunger og fraktes til deponi slik at det ikke blir liggende.

Hull nr Oppgave Prioritering Utført
 1  Skråningen bak greenen, ta med en grensaks og ta de små klasene med småkvast. Lav Nei
 2  Gul tee: Ødelagt benk må fraktes bort, evnt få på plass en ny. Nei
 5  Skråningen foran gul tee: Rydde bort nedkappet kvist og kvast, ser ikke fint ut. Middels Nei
 5  Langs kanten etter dogleg høyre side: kappe ned kvist og kvast frem til 100m pinnen, ta og frakte bort nedkappet buske (er kappet opp) v/150m pinnen høyre side. Middels Nei
 6  Kappe bort kvist og kvast høyre og venstre side fra gul tee til 150m pinnen. Høy Nei
 6  Kappe bort kvist og kvast ved vannhindret i skråningen, pluss litt høyre side. Høy Nei
 6  Venstre side etter vei ned til green, kappe ned kvist og kvast ca.2 meters bredde, mot toalett. Høy Nei
 7  Venstre side fra gul tee frem til bunkere, kappe kvist og kvast. Høy Nei
 7  Green høyre side, kappe ned noe småkvist og kvast, pluss ei lita bjørk. Høy Nei
 8  Kappe kvist og kvast fra gul tee og til forbi rød tee høyre side. Middels Nei
 8  Green høyre side: kappe ned resterende kvist og kvast. Middels Nei
 9  Venstre side fra rød tee i skråninga frem til bakkekant, Kappe kvist og kvast 2-3m bredde. Middels Nei
 9  Trær v/ 100 m midt i fairway og venstre med greenen: sage bort døde kvister som henger ut av buskene. Taes med håndsag og stige så langt man rekker. Bør være to stk. Middels Nei
 11  Kappe ned kvist og kvast på øya når du kommer frem til gul tee. Middels Nei
 11  Kappe ned kvist og kvast mellom tee stedene begge sider. Middels Nei
 11  Fra ca 100m og inn til green høyre side, Kappe kvist og kvast. Middels Nei
 11  Bak greenen, kappe ned kvist og kvast. Middels Nei
 13  Ramme til skilt ved gul tee fraktes bort + ta opp knekt jordspyd. Høy Nei
 13  Venstre side: Kappe ned kvist og kvast fra gul tee til forbi rød tee. Høy Nei
 13  Høyre side: Kappe ned kvist og kvast fra gul tee frem til starten på store furuer. Høy Nei
 13  Høyre side: Kappe ned kvist og kvast fra dogleg til 150m pinnen. Høy Nei
 13  Fairwaybunker venstre side v/100m pinnen: få bort blåpinner evnt få sådd i på nytt der. Høy Nei
 13  Kappe ned kvist og kvast bak greenen. Høy Nei
 16  Venstre side: Kappe ned kvist og kvast fra gul tee til ca 10m foran rød tee. Høy Nei
 16  Høyre side gammelt utslag: Kappe buskene som ligger der og frakte de bort. Ta gammelt teested/paller og matter og rydde bort. Høy Nei
 17  Veien ned fra tee utbedres. Kan rakes. Høy Nei
 17  Bunker helt til venstre blå og hvit pinne, få sådd i, slik at blå/hvit pinne kan taes bort. Høy Nei
 17  Før green høyre side kappe ned kvist og kvast 2m bredde. Høy Nei
 18  Kappe bort kvist og kvast venstre side fra bunker start til forbi sponsorskilt slik at blåpinner kan taes bort. Høy Ja