Narvik Golfklubb følger nasjonale retningslinjer knyttet til smittevern.

Dette innbefatter begrensninger på deltakere i ett og samme arrangement, hvor det er en sterk anbefaling å ikke gjennomføre arrangementer som samler deltakere fra ulike kommuner.

Vi har vært i kontakt med kommuneoverlegen i Narvik som sier følgende (sitat) «Narvik kommune forholder seg til nasjonale retningslinjer og anbefalinger. Disse anbefalingene innebærer å avlyse/utsette arrangementer som samler deltakere fra flere kommuner grunnet smittehensyn. Dette vil også være Narvik kommunes anbefaling til dere. Det foreligger ikke et forbud, men en klar anbefaling.»

På bakgrunnen av denne informasjonen vil vi derfor inntil videre kun tillate deltakere i våre arrangement (kurs, treninger og turneringer) bosatt i Narvik Kommune.