Jørn Pettersen orienterte de frammøtte medlemmene at finansieringene ok, og søknad om tippemidler er levert .Dette er midler som skal brukes til å snu alle fairway.

Det de ikke besluttet hvordan dette skal løses praktisk, men helen banen blir ikke stengt på noen tidspunkt, planen er vel å tilby spill på 9 hull over 2 år??

Ronny Bergvik orienterte litt om status på overbygg til driving rangen.

Får å sikre den mot storm/sterk vind gjennom vinteren, så blir tak delt opp i seksjoner og løftet ned.

Når telen slipper tak til våren, så blir det lagt nye fundamenter , og bygget blir satt i stand igjen.

Gjennomgang av planer for banen i høst/vinter.

Hull 7

Den midterste fairway bunker vi bli fylt igjen, samt den midterste green bunker.

Hull 8  

Green bunker gjøres mye mindre, og det lages en liten bunker framme mot green på høyre side.

Hull 9

Den høyre greenbunker gjøres vesentlig mindre, og den venstre green bunker gjøres om til gressbunker.

Det skal fjernes 2 av de 3 trærne som står midt på hullet,

Gul tee flyttes fram til dagens rød tee, og det etableres ny rød tee.

Hull 11

Den venstre green bunker fylles igjen, samt at det skal åpnes opp mere i dogleg ved rydding av skog.

Hull 12

1 av bunkerne fylles igjen, her er det ikke besluttet hvilken enda, banekomite er gitt mandat til å beslutte hvilken.

 

Bakgrunn for disse planene er blant annet for å gjøre banen lettere å vedlikeholde, og slik at klippere kommer bedre til for å klippe fint foran/rundt green.

Det ble på møtet luftet om rydding av skog på flere hull også.

Dette gjelder blant annet hull 8,11,18.

Her vil Nathan og banekomite komme med en prioriteringsliste.

 

Vi har vært i kontakt med Norges golfforbund også i denne sammenheng, der ble det bekreftet at vi kan gjøre de endringer vi ønsker, så lenge den blir «slopet» etter jobben er gjort.

Banen vår blir «slopet» på nytt neste år.