Ekstraordinært årsmøte Narvik Golfklubb

Sted: Teams
Bli med i Microsoft Teams-møte

Tid: Tirsdag 2 juni kl 18.00

Møteleder: Aage Frantzen

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede

Sak 2: Godkjenne innkallingen

Sak 3: Godkjenne saklisten

Sak 4: Velge referent

Svenn Kellner foreslås som referent

Sak 5: Velge to medlemmer til å underskrive

Sak 6: valg av styreleder

Valgkomiteens forslag er Jørn Andre Pettersen

Sak 7: valg av styremedlem

Valgkomiteens forslag er Geir Ola Frantzen