Hei alle medlemmer

 

Som tidligere informert har nåværende daglig leder sagt opp sin stilling.
Styret har i denne forbindelse jobbet for å finne en god løsning for klubben gjennom vintersesongen.
Vi ser at det er feil tidspunkt på året å ansette en ny daglig leder. Denne ansettelsen vil derfor finne sted på senvinter og tiltredelse senest 1. Mai 2020
Det er besluttet å ha en arbeidende styreleder i redusert stilling som vil håndtere arbeidsoppgavene fram til ny ansettelse.
Styreleder Ivar vil starte arbeid fra og med 1. Oktober.
Gjennom Oktober måned skal han og Linda sammen fokusere på sponsorarbeid, og en god overlevering av øvrige arbeidsoppgaver.
Mer informasjon om vinterens klubbarbeid og fokus vil komme.

 

Med Vennlig hilsen
Styret