Styret innkaller herved til årsmøte i Narvik Golfklubb.

Årsmøtet avholdes den 11. Mars 2019 klokken 19:00 på Scandic Narvik. Det avholdes et kort medlemsmøte fra kl 18:00 til årsmøtets start.

Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 25. Februar 2019.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest 4. Mars 2019 på klubbens hjemmeside og med link på Facebook.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.

 

Velkommen til årsmøte!

 

Med vennlig hilsen

styret

 

 

Hovedsponsor: