GOLFSIMULATOR I NARVIK?
Meld din interesse – dette vil være et fantastisk tilbud til medlemmer, og også en god mulighet for å rekruttere flere!

Vi er noen ivrige golfere som har snakket om muligheten for å få på plass en golfsimulator i Narvik.
For kos og sosialt i de mørke månedene vi går i møte, for trening for de med litt mer ambisjoner.
En golfsimulator vil selvfølgelig koste endel og krever at et gitt antall mennesker er interessert og villig til å bruke
noen kroner på et slikt tilbud. Vi ønsker derfor kartlegge interessen.
Det er ikke avklart hvordan dette skal organiseres men vi legger med noe priser fra tilsvarende prosjekt i Bodø,
som vil kunne gi en pekepinnen på prisnivå.

Kom med innspill og meld din interesse innen onsdag 10. Oktober.
Frank Andersen: frank@fkmjolner.no eller
Thomas Nystad: thomas@nystad.as

Dette er ikke en bindende påmelding!