Det innføres restriksjoner på bruk av golfbil for resten av denne sesongen.

Marka er veldig våt, og vi har mange kalde netter i vente.

Derfor ønsker vi å skåne banen mest mulig, ved å innføre kjøreforbud.
(Personer med legeerklæring gis unntak).

Traller til golfbager bør holdes på avstand fra greenene.

Vi ber alle som spiller på banen vår om å respektere dette!

Mvh
Daglig Leder