Hei

Mange har gitt tilbakemelding på at det er vanskelig å finne denne turneringen i golfbox.
Ettersom den er tilknyttet regionstouren, så ligger den under det vil kaller Nord-Norge modulen.

Her er link direkte til turneringen i golfbox:
NNM/Regionstour#4