Sesongen er i full gang, og det er også vårt banemannskap.

I år som ifjor er vi heldige å ha Nathan i spissen som greenkeeper for vår bane.
Med seg på laget har han Gunnar og Per som har jobbet hos oss i en årrekke og kjenner banen svært godt.
Ny på laget er Bernt Sommerseth. Han skal utfylle teamet gjennom sesongen.

Det er ikke alltid like enkelt å drifte en bane i nord. Men vi ser nå resultater av riktig jobb gjennom de siste årene. Banen er i god stand.
Jobben fortsetter, og vi ønsker her å si noen ord om det som banemannskapet hittil har hatt som fokus.

Alle fairways er gjødslet.
Greenene er har vært prøvd å luftes, men det uten godt resultat og vi må avvente denne jobben litt.
Sist uke fikk vi levert 80 tonn sand som nå er fordelt på ulike stasjoner ute på banen. Dette vil lette jobben for banemannskapet. I år har vi valgt å sette i bestilling en betydelig større masse med sand. Dette skal brukes til dressing av greener i tillegg til at det nå skal settes igang en skikkelig innsats på bunkere rundt om på hele banen. Mere informasjon om dette vil komme.

Per nå utføres greenklipp 3 ganger i uken.
Når regnværet gir seg så vil vi gå igang med dressing og såing av greenene.

Pumpeanlegget har fått service, og vi venter en rapport på dette.

Vi har noe utfordring med workman som er under reparasjon, og håper dette vil løse seg innen kort tid.
Vi er avhengige av at utstyret fungerer for å kunne jobbe optimalt.

Alt i alt, banemannskapet er i full sving – og vi ser frem til gode forhold på banen som vi alle kan nyte godt av.
Og ikke minst, vi ønsker at banen skal skinne når vi skal arrangere NNM senior og NNM single.