Velkommen til årsmøtet på Scandic Narvik tirsdag 20. Mars 2018 kl 19:00.

Husk medlemsmøtet som starter kl 18:00 samme sted.

ÅRSMØTEPAPIRER FINNER DU HER: årsmøtepapirer 2018