Narvik Golfklubb søker Daglig Leder

 

Vi søker deg som:

 • Har erfaring med å jobbe både selvstendig og i team
 • Er løsningsorientert og handlekraftig
 • Er proaktiv og evner å få folk med seg
 • Har stor arbeidskapasitet og kan ha flere baller i luften
 • Takler stor variasjon i arbeidstid og oppgaver
 • Har forståelse for drift av restaurant og motellvirksomhet
 • Kan være golfklubbens ansikt utad i media
 • Har god forståelse for golf og golfdrift

 

Vi kan tilby:

 • Variert arbeidshverdag
 • Bredt ansvarsområde og utviklingsmuligheter innenfor flere vidt forskjellige arbeidsområder
 • Engasjerte medarbeidere
 • Gode betingelser
 • Firmabil

 

Om stillingen

Narvik Golfklubb søker en motivert og proaktiv person. Daglig leder er ansvarlig for drift og videreutvikling av Narvik Golfklubb, og rapporter til styret. Du får ansvaret for å lede en idrettsorganisasjon med ca 10 ansatte og mange frivillige gjennom en utstrakt komitéstruktur. Daglig leder skal sørge for økonomisk forsvarlig og effektiv drift, sørge for god planlegging, samhandling og koordinering av alle bidragsytere og aktiviteter i klubben.

Stillingen medfører utstrakt kontakt med samarbeidspartnere, myndigheter og golfrelaterte fora med flere. Ønskelige kvalifikasjoner: God til å lede og motivere medarbeidere til å yte sitt beste. God til å planlegge eget og andres arbeid og å arbeide selvstendig, systematisk og strukturert. Handlekraftig og beslutningsdyktig med evne til å gjennomføre og sluttføre aktiviteter. Godt humør, serviceorientert med gode kommunikasjonsevner. Normalt god forståelse av økonomi, IT og salgsarbeid. Må beherske engelsk og norsk, muntlig og skriftlig. Søkere med golfbakgrunn foretrekkes.

 

Vi tilbyr en spennende og selvstendig lederstilling med mange muligheter og utfordringer. Gode betingelser kan påregnes. Alle henvendelser vil bli behandlet konfidensielt. Søknad og CV med referanser sendes til Narvik Golfklubb via e-post post@narvikgolf.no merket «Daglig leder». Aktuelle kandidater vil bli kontaktet for intervju.