Første versjon hadde feil utgave av budsjett, her er riktig versjon:

Her finner du årsmøtepapirer 2017