Årsmøtet 2017

Valgkomiteen har allerede startet jobben med å finne nye ressurspersoner til klubben. Ved årsmøtet i mars 2017 vil det være mulighet til å engasjere seg. Leder og to styremedlemmer har sittet sine perioder og er på valg. Dersom du har lyst å være med og bidra i styre og ev verv rundt klubben, eller vet noen som er interessert, meld skriftlig inn til oss i valgkomiteen. Send gjerne epost til en av oss:

oditloe@gmail.com

jon.erik.ingebrigtsen@gmail.com

enormark@frisurf.no

lene.s.hagen@gmail.com

Velkommen til årsmøtet 2017! Dato vil bestemmes nærmere etter nyttår.

nvgklogo3