Referat årsmøte Narvik golfklubb 2015

Årsmøtet ble avholdt på scandic og hadde 25 oppmøtte. Årsmøtet gikk for seg uten dramatikk og her finner du referat fra møtet.

Dato: Onsdag 3.mars 2016
Sted: Scandic Hotell Narvik
Referent: Åse Soleng

 1. Godkjenning av de stemmeberettigede. Det ble gjort oppmerksom på at kun medlemmer var stemmeberettigede.
 2. Innkalling, saksliste og forretningsorden ble godkjent.
 3. Åse Soleng ble valgt som dirigent, mens Frank Andersen og John Ingebrigtsen valgt til å underskrive protokollen.
 4. Det ble gitt en kort orientering av klubbens regnskap for 2015 av Johnny Bolle. Revisors årsberetning og regnskapet ble enstemmig godkjent.
 5. Styrets årsberetning ble enstemmig godkjent.
 6. Det forelå to forslag til behandling:
  – Forslag til innføring av dugnadsavgift fra og med sesongen 2017
  – Forslag til endring av § § 4 og 9 i Narvik Golfklubbs lover
  Begge forslagene ble enstemmig godkjent og vil være gjeldene fra og med 2017.
 7. Dagens medlemskontingent videreføres for 2016.
 8. Det ble gitt en kort orientering av budsjettforslaget for 2016 av Casper Bolle. Styrets forslag til budsjett ble enstemmig vedtatt.
 9. Valg. Valgkomiteens innstilling:
Valg
Styret:
Leder Johnny Bolle (gjenvalg) 1 År
Nestleder Lisbeth Kristiansen (gjenvalg) 2 År
Styremedlem Henrik Dahlstrøm (ikke på valg)
Styremedlem Ronny Bergvik (ikke på valg)
Styremedlem Kristin Olsen (ny) 2 År
Varamedlem Åse Lill Soleng (gjenvalg) 2 År
Sport og elite: Remo Johannessen
Turneringskomite: Ronny Bergvik
Aage Frantzen
Ivar Klavenes
Juniorkomite: Juniorkomite velges på første foreldremøte og meddeles daglig leder.
Seniorkomite: Else M Grønvold
Per Arne Karlsen
Harald B Lian
Jan P. Pettersen
Damekomite: Lisbeth Kristiansen
Liv Unni Grønvold
Else M. Grønvold
Liss Normark
Markedskomite: Casper Bolle  (daglig leder)
Domskomite: Eirin Kolloen
Linda Kolloen
HCP-komite: Roger Garfjell
John Idar Kolloen
Banekomite: Ronny Bergvik
Leif Edvardsen
Per Jensen
John Tarek Stiberg
Monica Amundsen
Greenkeeper
Valgkomite: Ole-Dagfinn Ditløfsen
Erling Normark
Jon Ingebrigtsen
Leder: Lene Hagen
Dugnadssjef: Daglig leder

Det kom ingen motforslag til valgkomiteens innstilling.

10. Revisor BDO ved Steinar Finstad ble valgt for 2016.

Frank Andersen
John Ingebrigtsen